PEEK – POLYÉTERÉTERKETÓN

Popis

Vysoko kvalitný materiál vyznačujúci sa kombináciou viacerých priaznivých vlastností, a to vysokej mechanickej pevnosti, tuhosti, odolnosti voči tečeniu a opotrebeniu, vysokej chemickej odolnosti, elektroizolačných vlastností. Navyše má široký teplotný rozsah použitia od -40 až do + 250 st. C. To nám dáva veľké možnosti aplikácií v oblasti s dlhodobo vysokým mechanickým zaťažením v širokom rozsahu teplôt.

 • Vlastnosti
 • Možnosti použitia
Vlastnosti
 • vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu v širokom rozpätí prevádzkových podmienok
 • dobré elektroizolačné a dielektrické vlastnosti (okrem Keron PEEK HPV)
 • veľmi dobrá odolnosť proti tečeniu, dokonca aj pri zvýšených teplotách
 • inherentná nízka horľavosť a veľmi nízka produkcia dymu pri horení
 • vynikajúca chemická a hydrolytická odolnosť
 • špičková odolnosť proti prenikavej radiácii
 • vysoké prevádzkové teploty: 250 až 310 ° C
 • vysoká pevnosť, tuhosť a tvrdosť
 • veľmi dobrá rozmerová stálosť
Možnosti použitia
 • materiál môže byť využitý v kozmickom, leteckom, jadrovom, chemickom, automobilovom, elektrickom priemysle, atď.
 • súčasti čerpadiel
 • ozubené kolesá
 • sedlá ventilov
 • ložiská

GalériaPEEK+GF30 – polyéteréterketón modifikovaný sklennými vláknami

Pridaním 40% práškového bronzu sa u PTFE dosiahne podstatné zvýšenie mechanickej pevnosti v tlaku, odolnosti voči tečeniu materiálu a zvýšenie odolnosti voči klznému opotrebeniu. Tento materiál sa vyznačuje vynikajúcimi tribologickými vlastnosťami.To umožňuje vo väčšej miere využívať tento materiál v konštrukcii viacej namáhaných klzných ložísk a vedení pri vyšších klzných rýchlostiach a teplotách.