Elektroizolačné materiály


Textit – Hgw 2082.5

Použitie ako HGW 2082 – má však zvýšenú odolnosť voči štiepeniu a prieraznému napätiu, lepšiu elektrickú pevnosť a odpor vo vlhkom prostredí. Uplatňuje sa aj ako elektroizolačný konštrukčný materiál s odolnosťou voči mechanickému zaťaženiu.

Sklotextit G10 – Hgw 2372

Vrstvený materiál v tvare dosiek a tyčí. Je vyrobený z upravenej sklenej tkaniny ako výstuže a epoxirezolovej živice. Dobrých mechanických a elektroizolačných vlastností, vysoká klimatická odolnosť. Používa sa na výrobu súčiastok s dobrými mechanickými a elektrotechnickými vlastnosťami, pre elektrické zariadenia pracujúce pri vyšších teplotách alebo vo vlhkom prostredí.

Textit – Hgw 2082

Konštrukčný a elektroizolačný materiál – bavlnená tkanina a kovýstuž a fenolická živica ako spojivo. Materiál má výborné mechanické a elektroizolačné vlastnosti, dobrú opracovateľnosť a odolnosť voči vode, olejom, benzínu a slabým kyselinám. Vhodný materiál na súčiastky zaťažené vysokým tlakom.

Kartit – HP 2061

Dosky vyrobené z celulózového papiera ako výstuže a modifikovanej fenolickej – fenolformaldehydovej živice ako spojivá. Vysoká elektrická a mechanická pevnosť.