PA6G – LIATY POLYAMID

Popis

Bežný častý konštrukčný materiál známy ako silon či nylon vyrábaný technológiou liatia. Materiál nachádza široké uplatnenie. Má vysokú pevnosť, tuhosť a tvrdosť v porovnaní s bežnými plastami. Je výborne obrábateľný najmä z hľadiska tvorby a lámania triesky. Pri aplikácii v teplote blízkej jeho maximálnej trvalej teplote použitia nemá tendenciu k „tečeniu“. Pri jeho aplikácii je potrebné sledovať parametre nasiakavosti vo vode či v ovzduší, rovnako ako kontrolovať prípadnú dovolenú zmenu rozmerov vyvolanú zmenou teploty či vlhkosti. Pri obmedzení použitia z hľadiska tvarovej stálosti v závislosti od nasiakavosti zvážiť použitie POM-C alebo PET.

 • Vlastnosti
 • Materiály zo skupiny POLYAMID:
Vlastnosti
 • vyššia pevnosť a tvrdosť materiálu
 • dobrá odolnosť tečeniu
 • vyššia odolnosť voči opotrebeniu v porovnaní s PA6 extrudovaný
 • pomerne vysoká nasiakavosť vo vode
Materiály zo skupiny POLYAMID:
 • PA6G+olej
 • PA6G+MoS2
 • PA6G
 • PA66+GF30
 • PA66
 • PA6
 • PA4.6
 • PA12G

GalériaPA6.6 – POLYAMID 6.6

Materiál s vyššou mechanickou pevnosťou, tuhosťou a odolnosťou proti pôsobeniu teploty a opotrebovaniu ako má PA 6. Vyznačuje sa tiež lepšou odolnosťou proti tečeniu, ale jeho pevnosť v náraze a mechanické tlmiace schopnosti sú mierne znížené. Je vhodný pre obrábanie na automatických sústruhoch.
 • Vlastnosti
Vlastnosti
 • vysoká pevnosť a tuhosť
 • zvýšená tepelná odolnosť
 • vysoká odolnosť tečeniu

PA6 – EXTRUDOVANÝ POLYAMID

PA6 je najbežnejší, často používaný konštrukčný plast vhodný pre široký rozsah výrobkov. Je vyrábaný extrudovaním, bežne skladom v menších hrúbkach dosiek a menších priemeroch tyčí, kedy je lacnejší ako liaty polyamid PA6G. Má vysokú pevnosť a odolnosť v tlaku ako aj krátkodobú odolnosť voči vyšším teplotám. Je dobre obrábateľný, lepšie sa však obrába materiál PA6G – liaty polyamid.
 • Vlastnosti
Vlastnosti
 • vyššia pevnosť a tvrdosť materiálu
 • vysoká tuhosť
 • nižšia odolnosť voči opotrebeniu v porovnaní s PA6G