DURATRON® PBI – POLYBENZIMIDAZOL

Popis

Materiál má extrémne široký teplotný rozsah použitia. Vyznačuje sa vysokou tvrdosťou, mechanickou pevnosťou a výbornou rozmerovou stálosťou. Má najvyššiu medzu pevnosti v tlaku a hornú hranicu teploty použitia spomedzi všetkých čistých termoplastov. Jeho vlastnosti umožňujú jeho použitie v hi-tech oblastiach priemyslu, ako sú výroba polovodičov, komponenty pre letecký a kozmický priemysel. V niektorých aplikáciách sa tiež používa ako alternatíva ku kovovým alebo keramickým častiam čerpadiel, klzných ložísk, elektrických izolátorov.

 • Vlastnosti
 • Možnosti použitia
Vlastnosti
 • vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu v širokom rozpätí prevádzkových podmienok
 • veľmi dobrá odolnosť proti tečeniu, dokonca aj pri zvýšených teplotách
 • inherentná nízka horľavosť a veľmi nízka produkcia dymu pri horení
 • vysoké prevádzkové teploty: 310 ° C Tval, 500 ° C krátkodobo dobré elektroizolačné a dielektrické vlastnosti
 • vynikajúca chemická a hydrolytická odolnosť
 • špičková odolnosť proti prenikavej radiácii
 • vysoká pevnosť, tuhosť a tvrdosť
 • veľmi dobrá rozmerová stálosť
Možnosti použitia
 • materiál môže byť využitý v kozmickom, leteckom, jadrovom, chemickom, automobilovom, elektrickom priemysle, atď.
 • súčasti čerpadiel
 • ozubené kolesá
 • sedlá ventilov
 • ložiská

Galéria