PET – polyetyléntereftalát

Vlastnosti materiálu PET sú vysoká mechanická pevnosť, tuhosť, tvrdosť pri primeranom koeficiente trenia a odolnosti voči opotrebeniu. Má výbornú rozmerovú stálosť, lepšiu ako polyacetály, je vhodný pre styk s potravinami. Má lepšiu odolnosť voči pôsobeniu kyselín ako polyacetály a polyamidy. Má dobré elektroizolačné vlastnosti. Je vhodný pre výrobu presných zaťažených mechanických dielov napríklad v potravinárskom priemysle.

PET-GL – polyetyléntereftalát modifikovaný pevným mazivom

Jedná sa o základný PET materiál modifikovaný špeciálnym mazivom za účelom vylepšenia jeho klzných vlastností a zvýšenia odolnosti voči opotrebeniu. Je určený pre klzné aplikácie s vysokým mechanickým zaťažením, aj bez možnosti mazania a s vysokou mierou abrázie prostredia.

 • Vlastnosti
 • Možnosti použitia
Vlastnosti
 • 100% umývateľnosť v potravinárskej prevádzke, ako vodou tak aj chemickými prostriedkami
 • vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu (porovnateľná s odolnosťou silónov)
 • fyziologicky inertné (vhodný pre styk s potravinami)
 • vysoká mechanická pevnosť, tuhosť a tvrdosť
 • vysoká rozmerová stabilita – lepšia ako POM
 • mliečne biely – potravinárske prevádzky
 • veľmi dobrá odolnosť proti tečeniu
 • nízky a stály koeficient trenia
Možnosti použitia
 • rozmerovo stále časti pre presné mechanizmy: puzdrá, klzné dráhy, ozubené kolesá, valce, súčasti čerpadiel, atď.
 • obzvlášť zaťažené ložiská, púzdra, podložky, vodiace zariadenie atď.
 • súčastí v potravinárstve a baliacich linkách
 • izolačné elektrotechnické komponenty

Galéria