Firemné údaje


Plast-invest EU, s. r. o.
IČO : 52 206 149
DIČ : 212 093 7555
IČ DPH : SK 212 093 7555
IBAN : SK83 0900 0000 0051 5561 9804

Sídlo spoločnosti  :
Pavla Mudroňa č. 7, 010 01 Žilina

Prevádzka spoločnosti :
Pavla Mudroňa č. 7, 010 01 Žilina